Hei igjen Walther ... og alle dere andre..

Her er en tidligere gitt eksamensoppgave som dere kan kose dere med:


Situasjonsbeskrivelse

Gunda Jensen er 90 år og bor alene i en omsorgsbolig. Hun har beinskjørhet og er lutrygget. I

tillegg er hun ustødig, redd for å falle og bruker rullator. Synet er dårlig.

Brukeren har gjentatte urinveisinfeksjoner og plages med obstipasjon.

Gunda Jensen får hjelp til personlig hygiene og tilrettelegging av måltider. Hjemmetjenesten

kommer to ganger daglig.

Oppgave

Du er ansatt som omsorgsarbeider i hjemmetjenesten. Hva vil du gjøre hos Gunda

Jensen, hvordan vil du gjøre det, og hvorfor vil du gjøre det slik?Hva bør kanskje med i en slik besvarelse?

-  brukermedvirkning

evne til å vise respekt for og ha innsikt i mennesker i

   ulike livsfaser og livsforhold

evne til å tenke helhetlig ved å kombinere

   fagkunnskap fra de ulike fagområdene

anvendelse av teoretisk kunnskap i praktiske

   situasjoner

− faglige begrunnelser

− kjennskap til eget kompetanseområdeTips:

Les nøye gjennom teksten.
Finn ut hva man er ute etter.
Hva er problemet for pasienten?
Hvordan hjelper dere henne med å løse problemet?
Hvorfor i all verden ?

F.eks. om dere har Obstipasjon som problem og mobilisering/kosthold som tiltak:
Hvorfor  er mobilisering viktig? Hvorfor  og hvordan kan kostholdet motvirke obstipasjon?

Lykke til og stikk gjerne innom  denne bloggen igjen...

Hei Walther!

Om du kunne ta en kikk på oppgaven som ligger her nedenfor; Case om afasi og diabetes.

Gjør følgende:

1, Kikk på oppgaven - les teksten nøye

2, Les om afasi og diabetes på bloggen

3, Skriv ned hva du mener er viktig for å forstå hva dette er for noe

4, Skriv forslag til tiltak for denne pasienten med begrunnelse.

5, Legg det ut  her på bloggen  i kommentarfeltet

6, Avtal et tidspunkt med meg hvor vi kan snakke om dette.


Svein
KOLS?

kolsKronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)‏
-  et samlebegrep for tilstander der kronisk innsnevring eller sammenfall av mindre luftveier er årsak til økt luftveismotstand. -  skyldes en vedvarende  betennelsesprosess som respons på skadelige partikler eller gass.
- Sigarettrøyking er absolutt viktigste årsak og en av seks røykere utvikler sykdommen.
-  Kronisk bronkitt og emfysem utgjør hovedtyngden av KOLS.
(Noen pasienter har rent emfysem, andre har hovedsakelig kronisk bronkitt, men de fleste har trekk av begge. )‏Hva skjer ved KOLS?

- sigarettrøyk, gasser eller svevestøv  irriterer luftveiene over tid (år) og utløser kronisk hoste og bronkitt
-  kan  utvikle seg til kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
- Obstruktiv betyr at noe er trangt, ved KOLS er det hevelser og unormalt mye slimproduksjon i de små bronkiegrenene, og dette hemmer luftstrømmen.
 - Lungevevet kan også være mindre elastisk enn før. I tillegg har de fleste med KOLS mer eller mindre emfysem, dvs.
- lungeblærene er skadet og redusert i antall. Dette reduserer evnen til å ta opp oksygen.Her er et par lenker som kan ha nyttig info:

Kols

http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1522

Ny oppgave! (Tidligere gitt eksamensoppgave)

Situasjonsbeskrivelse


En dame på 88 år bor på sykehjemmet. Hun er overvektig og har hatt diabetes type 2 i 20 år.

Hun er ustødig og redd for å falle, og bruker rullator. Hun er klar og orientert, men trenger hjelp

til personlig hygiene.

Som helsefagarbeider har du ansvaret for denne beboeren.


Oppgave

? Lag forslag til en plan med utgangspunkt i beboerens behov.

 

Hva du vil gjøre, hvordan vil du gjøre det, og hvorfor vil du gjøre det slik?


 

Besvarelsen skal inneholde følgende momenter:


- brukermedvirkning

- personlig hygiene

- livsstil

- trygghet og tillit

- tverrfaglig samarbeidDiabetes - hva er det?illupancrease

Bukspyttkjertelen (latinsk navn : pancreas) har flere funksjoner.

Den har det vi kaller en Endokrin funksjon og en Eksokrin funksjon.

Den eksokrine funksjonen skal vi se nærmere på siden.

Den endokrine funksjonen er hovedsaklig knyttet til   reguleringen av  Insulin i blodbanen.

Insulin produseres i  de Langerhan'ske Øyer i Bukspyttkjertelen . Insulin er et hormon som  hjelper sukker inn i cellene.
Uten insulin klarer ikke sukkermolekylene å komme inn  i cellene for å bli forbrent til energi.
Om sukker ikke  klarer å komme inn i cella vil  det hope seg opp i blodbanen og gi det vi kaller høyt blodsukker

Når bukspyttkjertelen ikke  klarer å produsere insulin elelr produserer for liet får vi det vi kaller Diabetes.

DIABETES

Det finnes to typer diabetes:

Type 1-diabetes. Denne typen skyldes mangel på insulin. Den forekommer i alle aldre, men de fleste er unge når de får sykdommen (under 40 år).

Type 2-diabetes. Denne typen skyldes at insulinet virker dårlig. Den er vanligst hos overvektige personer og hos eldre.

Diabetes er en vanlig sykdom, og den har blitt mye vanligere de siste 20-30 årene. 2% av befolkningen i Norge har sykdommen. Av disse har mellom 80 og 90% type 2-diabetes.

Diabetes som er ute av kontroll, kan føre til bevisstløshet og hjerneskade. Årsaken kan enten være at blodsukkeret er for høyt eller for lavt.
Oppgave  :


Sjekk på nettet eller i bøkene dine og finn ut hvilke symptomer diabetes gir?

Oppgave 1: case ( tidligere eksamensoppgave) Afasi og diabetes

  Stuasjonsbeskrivelse  

En 70 år gammel mann fikk hjerneslag for et år siden og er delvis lammet.

Han forstår det som er sagt, men har problemer med å uttrykke seg. (Afasi?)

 

Han er sta og ønsker å gjøre det meste selv. I perioder blir han  utålmodig og aggressiv.

 

I tillegg har han Diabetes type 1 og bruker insulinsprøyter hver dag.

 

Han trenger hjelp til personlig hygiene morgen og kveld, til å legge til rette måltider og til enkel rengjøring.

 

Han bor i en toetasjes bolig. Kona er sliten og kan ikke bidra stort.

    Oppgave : Hva vil du gjøre hos mannen?  Hvorfor vil du gjøre det? Hvordan? 

Kikk litt i de forskjellige bøkene og lag stikkord, så prater vi om det neste Tirsdag.

 

Svein

Afasi - hva er det

12slagtilfaeldetxt


Afasi - hovedtyper

·      Skade i fremre språkområde
Brocas afasi (motorisk afasi, ekspressiv afasi). Talen er langsom, med dårlig flyt. Den afasirammede strever med å få frem ord, bruker ofte telegramstil og trenger tid til å uttale (artikulere) ordene. Han har en godt bevart språkforståelse. Redusert lese- og skriveferdighet.

·      Skade i bakre språkområde
Wernickes afasi (sensorisk afasi, impressiv afasi). Talen er lett og flytende, men det er lite innhold, med mye bruk av ?nonsens ord?. Den afasirammede har vansker med å benevne, han lager nye ord (neologismer). Han har ofte lyd- og ordforvekslinger. Evnen til å forstå tale er nedsatt og en samtale får ofte preg av ?God-dag-mann-økseskaft?. Lese-og skriveferdigheter er ofte nedsatt.

·      Skade som omfatter begge språkområdene
Global afasi (total afasi). Den afasirammede har store vansker både med å få uttrykt seg og med selv å forstå. Strever, kan bare si enkelte, ofte meningsløse, ord. Tendens til å gjenta de samme ordene hele tiden (perseverasjon). Kan som oftest gi uttrykk for ja og nei, men bytter ofte om på dem. Lese-og skriveferdigheten er betydelig redusert eller helt ødelagt. Mange har en godt bevart situasjonsforståelse.

·      Skade i utkanten av språkområdene
Anomisk afasi (ordletingsafasi). Pasienten har som regel ganske bra taleflyt, men leter etter ordene. God språkforståelse. Synes det er vanskelig å gi presise muntlige uttrykk for tanker og meninger. Bruker omstendelige forklaringer eller omskrivninger fordi han mangler de viktigste ordene, ?går som katten rundt grøten?.

  

En person med afasi har vansker med å forstå og å bruke tale og skrift på vanlig måte. Den afasirammede har ikke ?mistet språket?, som det ofte blir sagt. Det er evnen til å bruke det i kommunikasjon, som er skadet. Det er sjelden at en afasirammet har en ren afasitype. De fleste har en ?blandet afasi?.

Språkvanskene kan arte seg forskjellig fra person til person, ingen afasirammede er like. Noen har tilleggsvansker i form av dysartri eller taleapraksi, andre får vansker med syn og/eller hørsel. Dette kompliserer de afatiske språkvanskene.


 

Velkommen til vår blogg!

Dette er den første posten på vår nye blogg ;)

Her kommer vi til å legge ut litt forskjellig som har med  grunnutdanning innen Helsefag å gjøre.

Noen artikler, bilder og ikke minst case'r og oppgaver.
jeg (Svein) som er lærer kommer også til å legge ut spørsmål og oppgaver som du kan svare på i kommentarfeltet.
Etterhvert kommer du også til å legge inn egne ting kanskje?

Andre lesere må også gjerne legge inn kommentarer. :)

Les mer i arkivet » Juni 2010 » November 2009 » Oktober 2009
hits